maandag 20 mei 2024

Energie Pauschal 2022

Betreft: Recht op de „ Energiepreispauschale“ van 300,00 € in Duitsland.

1. Dit geldt voor o.a. Nederlanders, die in Duitsland wonen en uit Nederland AOW ontvangen.
2. Men moet in Duitsland „Unbeschränkt Steuerpflichtig“ zijn d.w.z. U moet in Duitsland een „Einkommensteuererklärung“ afgeven, waarin Uw Nederlands inkomen staat aangegeven.

Als men aan beide voorwaarden voldoet, komt men in aanmerking voor de „Energiepreispauschale“
Men moet dan hiervoor een aanvraag indienen bij de Deutsche Renteversicherung in Bochum. Dit kan in de periode van 9 Januari t/m 30 Juni 2023.

Eventuele daarvoor benodigde formulieren of gegevens zullen nader bekend gemaakt worden.

Grundsteuer

 Nieuwe Grundsteuer-Berekening in 2025.

Geldt alleen voor eigen huis bezitters

In de Zevener Zeitung van 16 februari 2022 stond een bericht over de nieuwe berekening van de „Grundsteuer“ In Nederland is dit te vergelijken met de WOZ-waarde van een huis.

De berekening van deze „Grundsteuer“ vindt op dit ogenblik plaats op grond van de gegevens van 1964. De nieuwe gegevens moeten digitaal via het programma Elster aan het Finanzamt gemeld worden.

Wanneer moet dit gemeld worden? Vanaf de periode 1 Juli t/m 31 oktober 2022.

Wat moet er gemeld worden? Hier gaat het om hoeveel m2 heeft het grondstuk, en hoeveel m2 is het woongedeelte, de soort van het huis, wanneer is het huis gebouwd en als laatste de „Bodenrichtwert“. Ook moet worden aangegeven of er een structurele aanpassing binnen het huis heeft plaats gevonden, die de bewoonbaarheid van het huis verlengd en of er is aangebouwd (bv schuur of garage).

Het Finanzamt berekend dan aan de hand van de ingediende gegevens de „Grundsteuerwert“. Dit is slechts een onderdeel van de berekening voor de „Grundsteuer“. Een ander onderdeel zijn de percentages die de verschillende gemeenten berekenen.

 

Hoeveel er meer-en of minder betaald moet worden, krijgt de eigenaar pas in 2025 te horen.

Zodra we nog meer informatie hebben, zullen we dat op de website  bekend maken.

Werkgroep belastingen

Bezoek


Seedorf heeft nog bij veel uitgedienden een speciaal plaatsje in de herinnering.

Ook afgelopen weekend (15-16 juni) bracht een groepje oudgedienden een bezoekje aan de omgeving, waaronder ook “Klein Seedorf”!

bezoek redactie "Griffioen"

Nog steeds weten oudgedienden de weg naar Seedorf te vinden.

Deze keer een aantal oud redactieleden van het beroemde weekblad de Griffioen.
Zaterdag 28 september verzamelden zich 16 van hen bij "Klein Seedorf" voor een bliksembezoek aan de kazerne en een genoeglijk weekend met elkaar.

Geïnteresseerd was men vooral in de wijzigingen op de kazerne. Hiervoor was, onder leiding van StFw Zahlman, een bezoek aan de Oldenburger Saal gepland, waar ook het Nederlandse deel bezichtigd werd.

Na nog langs enkele werklocaties gewandeld te zijn, werd met een groepsfoto dit bezoek afgesloten.
Zie ook het fotoboek en het bericht uit de Zevener Zeitung.

Voorlichting reanimatie

Bij de uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering was ook een uitnodiging
bijgevoegd voor een voorlichting over reanimatie, te houden op 2 en 9 februari.

E.e.a. op initiatief van de werkgroep Zorg en Aandacht.

23 leden waren om 10.00 uur aanwezig om de bij hen aanwezige kennis af te stoffen cq op te frissen.

Na een inleidend woordje van Frans Renzen nam Kees Noppe het over en met behulp van zijn assistente Lies Dotinga is in meerdere stappen uitgelegd en voorgedaan hoe te handelen bij een dergelijk voorval.

Na de uitleg heeft een ieder, met behulp van pop Annie en haar mannelijke collega pop, geoefend om op de juiste manier te reanimeren.

Na een korte pauze kwam de AED te voorschijn waarmee, na een uitleg van Kees, een reanimatie m.b.v. een dergelijk apparaat uit de doeken is gedaan. Na deze uitleg met demo waren weer de aanwezige leden aan de beurt.

Op de foto's is te zien hoe e.e.a. gegaan is.

Met dank aan de bargroep voor de aanwezige koffie en cake en Lies en Kees voor de heldere instructie!

 

JAARPROGRAMMA