zaterdag 24 februari 2024

'Korean Ambassador for Peace Medal'

Op zaterdag 9-dec heeft ons medelid Toon Jaspers uit handen van de ambassadeur van Zuid Korea de 'Korean Ambassador for Peace Medal' ontvangen.

Onderstaande tekst is van de secretaris van het VOKS (Vereniging Oud Korea Strijders) dhr L. Schreuders jr., ook de bijgevoegde foto's zijn via het Voks verkregen.

De heer Jaspers heeft een herdenkingsmedaille ontvangen. Dit is de 'Korean Ambassador for Peace Medal'. Deze wordt uitgereikt aan Korea Strijders uit alle landen die destijds in de Korea-oorlog hebben meegevochten.
Omdat ik nu in Nederland de contactpersoon ben v.w.b. de medaille tussen de Koreaanse Ambassade en de Oud Korea Strijders, maak ik regelmatig de officiële overhandiging mee.

Ik kan u vertellen dat deze ceremonie zowel op mij, op ons bestuur en vooral de Oud Korea Strijders iedere keer weer diepe indruk maakt.

Het is voor hen dan ook een bijzondere eer dat de Ambassadeur van de Republiek Korea deze medaille persoonlijk overhandigt.

Lees meer: 'Korean Ambassador for Peace Medal'

Theo Vonk over de DF79 klas

Was de DF 79 iets normaals of iets bijzonders? Een verhaal van vriendschap van een 6-tal NL jongens ontstaan tijdens de opleiding tot LO&Sportinstructeur. In de mei-uitgave van het LO/Sportblad bericht Theo Vonk over de DF 79 story . Om het complete verhaal te lezen, hier klikken.
http://www.fitforaction.nl/Artikelen/De-DF-79-klas/

Panzerbataillon 414 stelt zich voor in Bergen

Op donderdag 25 augustus treedt het Panzerbataillon 414 met een defilee in de Stadt Bergen in de openbaarheid.

Wellicht een opfrisser;
Panzerbataillon 414 is het Duitsche tank bataljon dat een Nederlands eskadron herbergt, waardoor Nederland weer over een cavalerie eenheid beschikt.
Het bataljon wordt (of is al) opgenomen in de slagorde van 43 Mechbrig, gelegerd in Havelte,
dat op zijn beurt onder bevel wordt gesteld (of al staat) van de Duitsche  1. Panzerdivision.

zie ook het bericht van Celle Heute

De geschiedenis van de kaserne Seedorf

Sinds enige tijd ligt in ons verenigingsgebouw "Klein Seedorf" een boekwerk over de geschiedenis van de kazerne bij Seedorf.

Geschreven door de Kaserne Hptm U. Ernst geeft deze brochure een goed beeld van het ontstaan van de huidige Fallschirmjägerkaserne.

Voor allen die niet in de gelegenheid zijn deze brochure fysiek te lezen de link naar de digitale versie!

Het voordeel van deze versie is dat hij waar nodig bijgewerkt wordt.

Bezoek Nationaal Militair Museum

Een aantal van onze vaste bezoekers van "Klein Seedorf" hebben 20 en 21 mei een bezoek gebracht aan het NMM in Soesterberg.

Hier een impressie in ons fotoboek

JAARPROGRAMMA