dinsdag 04 oktober 2022

Algemene Ledenvergadering 2022

I.v.m. de Covid-19 pandemie op 09-04-2022
aanwezig 46 leden.

uitnodiging ALV 2022
toespraak v. d. voorzitter 2022
verslag A.L.V. 2021
verslag secretaris
verslag Activiteiten  & Bar- Commissie
verslag Communicatie & Informatie
verslag Zorg en Aandacht
jaarprogramma 2022
 
 

Aftredend en voor 3 jaar herkozen:
Henk Tijink voorzitter
Adri Donders Algemeen lid belast met de werkgroep Activiteiten en Bar

Voor alle verslagen m.u.v. de financiële, klikt u op de "Links" in de tabel.
De financiële verslagen kunt U na afspraak in "Klein Seedorf" inkijken.

Het officiële verslag van deze vergadering wordt gepubliceerd na de goedkeuring op de A.L.V. 2022!!