donderdag 01 juni 2023

Algemene Ledenvergadering 2022

De Algemene Leden Vergadering 2023
Aanwezig 46 leden.

uitnodiging ALV 2023
Welkom rede voorzitter 2023
verslag A.L.V. 2022
terugblik secretaris
verslag Activiteiten  & Bar- Commissie
verslag Communicatie & Informatie
verslag Zorg en Aandacht
jaarprogramma 2023
 
 

Aftredend en voor 3 jaar herkozen:
Pieter Dotinga voorzitter tevens belast met de werkgroep C & I
Wilma Sievert secretaris

Voor alle verslagen m.u.v. de financiële, klikt u op de "Links" in de tabel.
De financiële verslagen en die van de werkgroep belastingen kunt U na afspraak in "Klein Seedorf" inkijken.

Het officiële verslag van deze vergadering wordt gepubliceerd na de goedkeuring op de A.L.V. 2023!!