maandag 22 april 2024

Algemene Ledenvergadering 2024

De Algemene Leden Vergadering 2024
Aanwezig 41 leden.

uitnodiging ALV 2024
Welkom rede voorzitter 2024
verslag A.L.V. 2023
terugblik secretaris
verslag Activiteiten  & Bar- Commissie
verslag Communicatie & Informatie
verslag Zorg en Aandacht
jaarprogramma 2024
 
 

Aftredend en voor 3 jaar herkozen:
Albert de Geus, penningmeester
Tevens gekozen voor 1 jaar:
Kees Noppe Algemeen bestuurslid

Voor alle verslagen m.u.v. de financiële, klikt u op de "Links" in de tabel.
De financiële verslagen en die van de werkgroep belastingen kunt U na afspraak in "Klein Seedorf" inkijken.

Het officiële verslag van deze vergadering(2024) wordt gepubliceerd na de goedkeuring op de A.L.V. 2025!!