woensdag 06 december 2023

Algemene Ledenvergadering 2022

Op 09  april 2022 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

Aanwezig waren 46 leden

Voor de verslagen behalve de financiële kijkt u in het hoofdstuk
Statuten / Alg. Leden Vergadering
Voor foto's van deze vergadering zie ons fotoboek

De belangrijkste  besluiten:

Herkozen: Henk Tijink als voorzitter
Adri Donders als algemeen lid, belast met de werkgroep Activiteiten en Bar

De NTVS schaft een AED aan, met daaraan verbonden een training reanimatie voor een ieder die daarvoor belangstelling heeft.

Communicatie naar de leden gaat zoveel mogelijk per e-mail.

Alle activiteiten behalve Kerstbrunch worden voor leden tegen een gereduceerd tarief aangeboden.

Tevens:
         Alle werkgroepen hebben vrijwilligers nodig.

MELD U AAN!!!!

 

ons "Griffioentje"

    2023-2
    foto's 2023  

 

Volgende Activiteiten

10 december
Kerstbuffet

7 januari
Nieuwjaarsreceptie

JAARPROGRAMMA

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan