dinsdag 28 maart 2023

Algemene ledenvergadering in het Holland Huis

Om iets over 10.00 uur opende Henk met zijn welkomstwoord de 14e algemene ledenvergadering van onze vereniging.

Voor alle door de functionarissen en werkgroepen voorgelezen verslagen verwijs ik u naar de pagina van de ALV.

Bij het bespreken van de begroting werd nog een levendige discussie gevoerd over het al of niet verzenden van post over e-mail in verband met de gestegen kosten van de postbezorging en over het budgetteren van live muziek tijdens het zomerfeest.

Verkiezingen:
Aftredend waren de vice voorzitter en de secretaris: beiden hadden zich herkiesbaar gesteld en werden met grote meerderheid herkozen!

Na de verder rustige vergadering was er lekkere snert met stokbrood.

De koffie en cake werd door de vrijwilligers van de werkgroep Bar en Activiteiten verzorgd! WAARVOOR ONZE DANK!!!

Voor foto's zie ons fotoboek.

voor het verslag van de Zevener Zeitung klik hier

 

ons "Griffioentje"

    2023-1


 

Volgende Activiteiten

Voorjaarsbrunch
19 maart

Paasbrunch
10 april

JAARPROGRAMMA

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan