zondag 17 februari 2019

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
17 februari

Voorlichting reanimatie
9 februari

Kohl- en Pinkeltour
2 maart

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA

Personalia

Hier kunnen berichten over leden
van de NTVS e.V. worden vermeld.