zondag 15 september 2019

47' Avond 4 Daagse in Zeven


Ook een groep Nederlandse militairen, weliswaar vanwege dienstredenen niet op volledige sterkte, afkomstig van het roemruchte bataljon Limburgse Jagers gaven dit jaar acte d'precence.
Op dinsdagavond hebben deze mannen hun verblijf in Seedorf opgeleukd met een BBQ in ons clubhuis.

 

Op donderdagavond was natuurlijk de feestelijke intocht met prijs uitreiking.
Nadat een ieder zijn medaille uitgereikt had gekregen in de GartenStrasse werd het defile opgesteld en ging het richting de Veranstaltungsgelände waar de Duitse genie een echte poort had opgericht.
Hiervoor een podium met de genodigden en organisatoren die door Geke en Lies bedacht werden met een bloemetje als dank voor de organisatie!

Bij de prijsuitreiking werd onze jeugdige groep verrast met een derde prijs in hun categorie.

De groep van het BLJ kreeg de beker voor de eenheid met de langste aanreisafstand.

e.e.a. met dank aan alle mensen die zich voor deze Nederlandse traditie hebben ingezet.

JAARPROGRAMMA