zaterdag 20 juli 2024

Ledenvergadering 2023

28-01-2023: Om 10.00 uur opende Henk met zijn welkomstwoord de 17e algemene ledenvergadering van onze vereniging. 

De verslagen die door de functionarissen en werkgroepen voorgelezen werden, kunt u zelf op de pagina van de ALV nalezen. Bij het bespreken van de begroting volgde een discussie over de prijzen voor de brunch. Gasten zullen in toekomst de kostprijs betalen. 

De werkgroep Zorg en Aandacht heeft 3 nieuwe medewerkers en wordt nu door Harry Schuurman geleid. Hier kunt u de namen van de werkgroepleden nalezen.

Verkiezingen:
Aftredend waren de vice voorzitter en de secretaris: beiden hadden zich herkiesbaar gesteld en werden met grote meerderheid herkozen!

Na de vergadering liet iedereen zich de lekkere erwtensoep en het broodje goed smaken. De koffie en cake werd door de vrijwilligers van de werkgroep Bar en Activiteiten verzorgd, waarvoor onze dank! Klik hier voor meer foto's.

ons "Griffioentje"

    2024-I
    foto's 2023  

 

Volgende Activiteiten

21 juli:
Bingomiddag

10 augustus:
zomerfeest

JAARPROGRAMMA

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan