woensdag 06 december 2023

Heropening clubhuis

Op basis van een geactualiseerd hygiene- en beschermingsconcept hebben wij van de kazerne toestemming verkregen om onder bepaalde voorwaarden ons clubhuis weer te openen.
Wij zijn weer open van 10.00 tot 13.00 uur iedere woensdag- en zaterdagmorgen.

De bezoekers dienen zich echter aan een aantal voorwaarden te houden:

 • Geen toegang voor gasten met verdachte symptomen. Zij worden verzocht thuis te blijven en meteen naar een dokter te gaan of zich aan de gezondheidsdienst (Gesundheitsamt) te wenden.
 • Uw contactgegevens en bezoektijden worden geregistreerd.
 • U dient een medicinaal mondkapje te dragen bij binnenkomst.   Aan tafel kunt u dit afnemen.
 • Voordat u plaats neemt dient u uw handen met water en zeep20-30 sec. te wassen of te desinfecteren.
 • U kunt alleen aan de tafels op ons overdekte terras plaatsnemen.
 • Toegang van personen die niet lid zijn van onze vereniging, is momenteelniet mogelijk m.u.v. onderhoudspersoneel vooruitvoering van reparaties.
 • Als voorzorgsmaatregel kunnen personen die op de kazerne werken momenteelgeen toegang worden verleend, ook al is deze persoon lid in onzevereniging.

Persoonlijke omgang met andere gasten

 • Geen lichamelijk contact, niet elkaar de hand schudden, geen schouderklopjes, ook niet op de parkeerplaats.
 • Communicatie met minimum afstand.
 • In de elleboog hoesten/niezen.
 • Vaker de handen grondig wassen.


Wij verzoeken u dringend zich aan deze voorwaarden te houden, dan is de volgende stap voor versoepelingen misschien niet meer al te ver weg.

Graag tot ziens bij een kop koffie in het clubhuis!

ons "Griffioentje"

    2023-2
    foto's 2023  

 

Volgende Activiteiten

10 december
Kerstbuffet

7 januari
Nieuwjaarsreceptie

JAARPROGRAMMA

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan