dinsdag 03 oktober 2023

Wijziging DUITSE belastingaangifte

Met het elektronische “ElsterFormular” kan de aangifte voor 2020, die in 2021 wordt ingediend, niet meer gebruikt worden.
In plaats van het "ElsterFormular" is vanaf het jaar 2021 het online belastingkantoor "Mein Elster" beschikbaar.

Het op papier invullen en inleveren voor de aangifte van uw Duitse en Nederlandse inkomsten (indien deze lager dan 15.000€ zijn) blijft vooralsnog mogelijk.

Indien u de aangifte zo eenvoudig mogelijk wilt indienen, kunt u zich via de navolgende handleiding bij het online belastingkantoor "Mein Elster" aanmelden.
Het spreekt voor zich dat wij u ook hiermee verder ondersteunen bij het opmaken van de belastingopgave.

Registreren voor „Mein Elster“
Link naar de registratiepagina
https://www.elster.de/eportal/registrierung-auswahl

Klik nu op „weiter“

op de nu getoond pagina (https://www.elster.de/eportal/registrierung-auswahl/hinweis2) wordt u geïnformeerd over de werkwijze voor het inloggen met een „Zertifikatsdatei“.

Klik nu op „weiter“

Op de nu getoonde pagina (https://www.elster.de/eportal/wizard/seq/registrierungauswahl-1/kontotypauswahl-eop) kunt uit een aantal opties kiezen.
Kies voor de reeds geselecteerde optie „Zertifikatsdatei“

Klik nu op „Auswählen“

Op nu getoonde pagina (https://www.elster.de/eportal/wizard/seq/registrierungauswahl-1/zertifikatstypauswahl-zertifikatsdatei is de voor u benodigde optie (Für mich und gemeinsam veranlagten Partner) reeds geselecteerd.

Klik nu op „weiter“

Ook op deze pagina (https://www.elster.de/eportal/wizard/seq/registrierungauswahl-1/identifikationsmerkmalauswahl-zertifikatsdatei-persoenlich) is de voor u benodigde optie (Mit steuerlicher Identifikationsnummer) geselecteerd.

Klik nu op „weiter“

Op de nu getoonde pagina (https://www.elster.de/eportal/registrierung/eingabe/regsoftpseeop-1/Startseite/Eingabe) moet u alle velden verplicht invullen.
Daar waar het om „Benutzername“, „Sicherheitsabfrage“ en „Antwort“ gaat adviseren wij deze gegevens te op een notitieblad te noteren. Deze gegevens heeft u toekomstig beslist nodig!

Aan de linkerzijde op dit blad wordt u geïnformeerd over het vervolg. Een iedere volgende stap wordt gekenmerkt met een dikke groen punt.

Om de registratie te voltooien, ontvangt u uw toegangsgegevens op twee verschillende manieren: U ontvangt een link per e-mail, waarvoor een aantal dagen later een activerings-ID per post wordt toegestuurd.

1: Als u de activeringscode per post heeft ontvangen, bent u klaar om de registratie te voltooien en het certificaatbestand te downloaden. Ga hiervoor naar deze pagina (Deze link staat ook in de activeringsmail ) en voer uw gegevens uit de brief en e-mail in.
Bevestig met "Absenden".

2: Vervolgens kunt u uw persoonlijke certificaatbestand downloaden. U kunt dit herkennen aan het feit dat uw eerder gedefinieerde Elster-gebruikersnaam en de aanmaakdatum in de bestandsnaam staan.

3: Zorg ervoor dat u het certificaat goed bewaart, want vanaf nu heeft u het voor iedere login bij Elster nodig! Het certificaat is geldig tot het einde van het volgende kalenderjaar.
(Advies: sla een kopie van het certificaat ook als reserve op een Stick op)

Het spreekt voor zich dat wij u ook hiermee verder ondersteunen bij het opmaken van de belastingopgave.

ons "Griffioentje"

    2023-1


 

Volgende Activiteiten

15 oktober
Bingomiddag

22 oktober
Herfstbrunch

JAARPROGRAMMA

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan