vrijdag 18 juni 2021

Schnitzelbuffet voor vrijwilligers

Zoals elk jaar gebruikelijk bedankt onze vereniging de mensen die het afgelopen jaar het verenigingsleven ondersteund hebben.
Deze keer zijn we in Kirchtimke neergestreken bij het Gasthof Willenbrock,
waar deze keer van een Schnitzelbuffet kon worden genoten!

Om ongeveer 19.00 uur heette Henk ons allen welkom, waarbij hij aanhaalde dat zonder de vandaag aanwezigen geen vereniging mogelijk is en hijhoopte het volgende jaar meer vrijwilligers te mogen begroeten.

Na zijn welkomswoord was het "smakelijk eten" !

 

 

 

 

 

 

 

 

AAN ALLE VRIJWILLIGERS:  HARTELIJK DANK VOOR DE VERRICHTE WERKZAAMHEDEN!

ons "Griffioentje"

   2021

in bewerking

Volgende Activiteiten

Alle activiteiten zijn opgeschort!

 

JAARPROGRAMMA

 

JAAR
PROGRAMMA
2020

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan