vrijdag 18 juni 2021

Kazerne commandant zwaait af

 Op de kazerne is de filmzaal omgevormd tot een stukje geschiedenis.

Een jaar geleden werd het gebouw ombenoemd tot "Oldenburger Saal" om de oorsprong van de 31e Luftlandebrigade te memoreren. 

 

 Nu is er ook een stukje Nederlandse militaire  geschiedenis bijgekomen.

In de ruimte waar vroeger hapjes en drankjes aan de bioscoopbezoekers verkocht werden, is nu de geschiedenis van de kazerne uitgebeeld.
In woord en beeld wordt beschreven hoe deze kazerne is ontstaan èn waarom deze door Nederlandse troepen vanaf 1963 tot en met 2006 gebruikt is.

Door de kazernecommandant, Oberstleutnant Heinz Schweda, werd de NTVS  ter gelegenheid van zijn komende afzwaaien uitgenodigd deze expositie te bekijken.

34 leden van de NTVS maakten van deze uitnodiging gebruik om weer eens voet op kazernebodem te zetten.

Na de rondtoer, waarbij er uitleg werd gegeven over de bouwkundige ontwikkelingen op de kazerne, was er in de "Dropzone" Kaffee und Kuchen waarbij de Oberstleutnant als kazernecommandant in dichtvorm  afscheid nam.
Namens de NTVS werd een grote doos Nederlandse specialiteiten overhandigd. Voor foto's zie ons fotoboek. Het bericht in de Zevener Zeitung kunt u hier lezen.

 

ons "Griffioentje"

   2021

in bewerking

Volgende Activiteiten

Alle activiteiten zijn opgeschort!

 

JAARPROGRAMMA

 

JAAR
PROGRAMMA
2020

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan