maandag 25 januari 2021

Dodenherdenking 2019

Toespraak 4 mei 2019

Deze week hoorden we in het nieuws, dat er dit jaar wereldwijd het hoogste bedrag aan wapens is uitgegeven sinds 30 jaar!

Elke dag horen we in de verkiezingsspots van verschillende partijen populistische denkbeelden en gedachten, die erop gericht zijn om met het eigen land de Europese Unie te verlaten, danwel deze te ondermijnen en zodanig te veranderen, dat er geen gezag meer van kan uitgaan. Deze partijen vinden we in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Hongarije en ga zo nog maar even door. 

Ik lees in de krant hoe de Amerikaanse President als een olifant in de internationale diplomatieke porseleinkast tekeer gaat. Verdragen worden opgezegd, handel wordt verboden of extreem moeilijk gemaakt en er wordt zelfs een gigantisch bedrag uitgegeven aan de versterking van de eigen grenzen. Hij wil Amerika weer groot maken!

Daartegenover staat de herdenking van de bevrijding van dit Lager Stalag 10B op 29 april 1945. Deze bevrijding hebben we met diplomatieke- en politieke vertegenwoordigers uit meerdere landen op 29 april plechtig gevierd. In elke toespraak, in elk gebed werd geappelleerd aan de noodzaak dit onheil uit de geschiedenis nooit weer te laten gebeuren en er zelf ook moeite voor te doen, dat dit gedachtengoed nooit weer de kop op kan steken.

Hoe gaat dat samen? Aan de ene kant dat opkomende nationalisme, de angst voor vreemde mensen en de discriminatie van anderen, aan de andere kant de waarschuwing voor juist deze gedachten. Ik kan hier geen antwoord op geven, maar ik kan u wel verzekeren, dat ik zal proberen in mijn omgeving mijn stem te laten horen als het gaat om de verdediging van de EU en de mensenrechten. Natuurlijk heb ik daarom ook aan de verkiezingen voor het Europese parlament deelgenomen. Ik vind het de moeite waard, want ik heb door de verzoening tussen de landen die aartsvijanden waren en de daardoor mogelijk gemaakte Europese samenwerking in vrede kunnen leven. Dat is de kracht van de EU, samen sterk en elkaar bijstaan om middels overleg de vrede te herstellen (zoals op de Balkan) of te garanderen.  Het is ook de moeite waard voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Zoals u wellicht weet hebben wij twee prachtige kleinkinderen met een donkere huidskleur. Ik hoop dat zij nooit vanwege hun kleur op de een of andere manier worden benadeeld.

Laten we samen binnen onze familie, onze omgeving, onze buurt, onze vereniging, in de kroeg kortom overal tonen, dat er voor deze intolerante ideëen geen plaats is!  Maak je sterk en kies voor vrijheid en gerechtigheid!

Hier op deze historische plek, waar duizenden mensen onder onmenselijke omstandigheden hebben geleden, willen we alle mensen , militairen en burgers, die voor de vrijheid hebben gevochten en hun leven daarbij hebben verloren gedenken. We doen dat, net als in Nederland met twee minuten stilte.

Voordat we twee minuten stilte houden, wil ik u graag een gedicht voorlezen.

Het is van Femke Allaart, 15 jaar, uit Lelystad

Vandaag en morgen

Elke dag
elke minuut
elke seconde
keuzes maken
ons leven is een aanéénschakeling van keuzes maken we maken allemaal andere keuzes
in een andere tijd
op een andere plek
maar
vandaag kiezen we samen
we kiezen samen om te herdenken
de keuzes te herdenken van anderen

In vrijheid kunnen kiezen
is niet voor iedereen vanzelfsprekend laten we daarom blij zijn
dat wij, hier in Nederland
kunnen kiezen waar we in geloven kunnen kiezen van wie we houden kunnen kiezen wie we zijn

Zij die nu herdacht worden
kozen niet voor zichzelf
maar voor anderen
zij die nu herdacht worden
bepalen de keuzes van nu
zij die nu herdacht worden
vormen onze toekomst
een toekomst waarin wij in vrijheid kunnen blijven kiezen voor ons zelf
of
voor ons samen
een toekomst voor ons allemaal

Bron: https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/voor-organisatoren/herdenking-organiseren/gedichten/dichter_bij_4_mei/famke-allaart

  

 

 

 

 

ons "Griffioentje"

 

 2020

Volgende Activiteiten

Alle activiteiten zijn opgeschort!

 

JAARPROGRAMMA

 

JAAR
PROGRAMMA
2020

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan