vrijdag 28 februari 2020

uitbreiding

Door het toenemende aantal bezoekers aan onze evenementen, is de behoefte naar wat meer onderdak toegenomen.

Half maart hebben een aantal medeleden
van onze vereniging hamer en spijkers en allerlei ander gereedschap ter hand genomen om het e.e.a. te realiseren!

Hierbij een aantal foto's van de voortgang.

Deze foto's worden aangevuld, blijf dus kijken, (of kom es aan..)

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
23 februari

Boerenkoolwandeling
15 februari 2020, 15.00 uur
Restaurant Koppin, Deinstedt

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan