maandag 25 januari 2021

uitbreiding

Door het toenemende aantal bezoekers aan onze evenementen, is de behoefte naar wat meer onderdak toegenomen.

Half maart hebben een aantal medeleden
van onze vereniging hamer en spijkers en allerlei ander gereedschap ter hand genomen om het e.e.a. te realiseren!

Hierbij een aantal foto's van de voortgang.

Deze foto's worden aangevuld, blijf dus kijken, (of kom es aan..)

ons "Griffioentje"

 

 2020

Volgende Activiteiten

Alle activiteiten zijn opgeschort!

 

JAARPROGRAMMA

 

JAAR
PROGRAMMA
2020

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan