maandag 18 januari 2021

bericht van de werkgroep belastingen

 

Belangrijk….Belangrijk…..Belangrijk.

Betreft: schrijven van de SVB en de Belastingdienst over heffingskortingen.

Na informatie bij beide instanties is er het volgende aan de hand:
Er is een wetswijziging bij de inkomstenbelasting besloten, met als gevolg
dat er op de AOW een bedrag gaat worden ingehouden.
Dit ingehouden bedrag kan dan met de aangifte in 2020 over het jaar 2019 weer verrekend worden.
In principe kost het ons niets, maar, we moeten eerst betalen
en dan krijgen we het weer terug.

Om dit te voorkomen moeten we het volgende doen:
Een ieder (dus zowel man als vrouw) die een geldige vrijstelling voor de loon-
belasting over de AOW van de Nederlandse belastingdienst heeft, moet een
kopie hiervan opsturen naar de:

Sociale VerzekeringsBank (SVB)
Postbus 18600
3501 CR Utrecht.

Die zullen het onmiddellijk in hun computer verwerken met als
gevolg  dat er aan de uitkering van de AOW niets veranderd.
Aangezien het reeds half November is moet dit zo snel mogelijk gaan gebeuren, in ieder geval voor half December. (Dit i.v.m. de aanstaande feestdagen).

Heeft U wel AOW maar geen vrijstelling van de belastingdienst, neem dan contact op met iemand van de belastinggroep NTVS. Dit geldt ook voor eventuele vragen.

ons "Griffioentje"

 

 2020

Volgende Activiteiten

Alle activiteiten zijn opgeschort!

 

JAARPROGRAMMA

 

JAAR
PROGRAMMA
2020

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan