donderdag 27 juni 2019

Fotografeerverbod kazerne Seedorf

Op verzoek van de kazernecommandant van de Fallschirmjaegerkaserne in Seedorf maken wij u erop attent dat het fotograferen en/of filmen van de kazerne niet is toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming. Bij overtreding van deze regel kan de wacht b.v. eisen de opname te wissen of te vernietigen. Vraag dus liever even na bij de wacht.
Maakt u a.u.b. uw bezoekers hierop attent, wanneer deze b.v. naar ons clubhuis komen.

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch

Zomerfeest

10 augustus

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA

Personalia

Hier zijn berichten over
leden van de NTVS e.V. vermeld!
dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan