maandag 21 januari 2019

Fotografeerverbod kazerne Seedorf

Op verzoek van de kazernecommandant van de Fallschirmjaegerkaserne in Seedorf maken wij u erop attent dat het fotograferen en/of filmen van de kazerne niet is toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming. Bij overtreding van deze regel kan de wacht b.v. eisen de opname te wissen of te vernietigen. Vraag dus liever even na bij de wacht.
Maakt u a.u.b. uw bezoekers hierop attent, wanneer deze b.v. naar ons clubhuis komen.

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch

Algemene Ledenvergadering
26 januari 2019

Voorlichting reanimatie
9 februari

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA