zaterdag 11 juli 2020

Opening kegelbaan kazerne Seedorf

28-02-2018: Vanmorgen werd de kegelbaan in het GHG restaurant in de kazerne Seedorf feestelijk ingewijd.

Op uitnodiging van kazerne commandant Heinz Schweda speelden een dames- en een herenteam van de NTVS tegen het Duitse kazerneteam.  Hierbij werd de eerste bal door Eef de Vries gegooid. Dit bracht het damesteam echt geluk, zij behaalden de eerste plaats, gevolgd door de heren. Hekkensluiter was het Duitse team.

Tijdens de algemene ledenvergadering was unaniem besloten de heren Schweda en Ernst het buitgengewone lidmaatschap te verlenen. Onze voormalige voorzitter Geke van Nes maakte van de gelegenheid gebruik om hen als blijk van waardering voor hun bijzondere verdiensten een oorkonde te overhandigen. Zij waren zichtbaar blij verrast en verheugd.
Met een gezamenlijk middageten werd de gezellige voormiddag beëindigd. Voor bericht in de Zevener Zeitung hier kllikken.  Voor meer foto's Zie fotoboek

 

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Alle activiteiten zijn opgeschort!

 

JAARPROGRAMMA

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan