dinsdag 02 juni 2020

Nieuwjaarsreceptie 2018

Tradities versterken de identiteit van een vereniging en geven een gevoel van eenheid.
Traditioneel vindt op de eerste zondag in het nieuwe jaar onze nieuwjaarsreceptie plaats. Rond 65 leden kwamen naar het goed verwarmde clubgebouw in Seedorf om elkaar het beste te wensen en gezellig even met elkaar te babbelen.

Onze voorzitter Geke van Nes begroette alle aanwezigen, o.a. ook de burgermeester van Selsingen Aufdemkamp met echtgenote, de kazernekommandant Schweda met echtgenote en een vertegenwoordiger van de Zevener Zeitung.

Na een terugblik op alle activiteiten in het afgelopen jaar, waarin we een zeer gevarieerd programma hadden met als hoogtepunt het tienjarig bestaan van de vereniging, richtte Geke haar blik op het voor ons liggende jaar. Zojuist had ze de toezegging gekregen dat in de komende week een verwarming in het gebouw zal worden geplaatst. Verder maakte Geke op de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering attent, waarin o.a. vermeld staat dat er een nieuwe voorzitter gekozen moet worden i.v.m. haar verhuizing naar Nederland. Met een dankjewel aan alle vrijwilligers zonder die het werk in de vereniging niet mogelijk is, bracht Geke een toost op het nieuwe jaar uit.

Onder het genot van lekkere Nederlandse specialiteiten zoals bitterballen en vlammetjes werd er nog gezellig verder gebabbeld. Zie ook fotoboek.

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Alle activiteiten zijn opgeschort!

 

JAARPROGRAMMA

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan