woensdag 20 juni 2018

Voorlichting over erfrecht

Het was druk op deze zatermorgen 18 november in het clubhuis. Ruim 30 mensen waren gekomen om naar de voorlichting van Ben van der Linden over het Europese en Duitse erfrecht te luisteren.

Hij maakte duidelijk dat er wel degelijk verschil is tussen het Nederlandse en het Duitse erfrecht en informeerde over de voor- en nadelen van wel of geen testament. Dat een Nederlands testament door een erkende vertaler pas geldig wordt in Duitsland en ook een handgeschreven testament  hier aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, was velen zo niet bekend. Het een en ander kon Ben aan hand van gevallen die hij persoonlijk kende, toelichten en de talrijke vragen beantwoorden. Het was een hele informatieve ochtend.
De informatie over deze voorlichting vind u hier. Voor meer foto's zie fotoboek.

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
23 september

Braziliaans zomerfeest
4 augustus

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA