donderdag 27 juni 2019

Matjesfeest 2017 in Zeven

De Nederlandse Honorair Consul de heer Boerstra sprak een welkomstwoord. Ook de burgemeester van Zeven, de heer Wolf, liet zich niet onbetuigd.

Na de begroeting door de voorzitter van Pro Zeven, de heer Kubenk, die ons op humoristische wijze wegwijs maakte in het verloop van de dag, nam de oud voorzitter van het Deutsche Bundes Fischfach Verband het woord. Onder de toeziende ogen van de Zevener Matjes Ehrenwerten betuigde hij vol vuur de geweldige kwaliteit van het zojuist geopende vat met Hollandse Nieuwe.

De Amerikaanse verloting bracht het prachtige bedrag op van bijna € 500,-. Dit bedrag is bestemd voor de jeugd van de St. Viti Kirche.

De kinderen van de Grundschule Klostergang zongen fantastisch onder het motto “Klasse! Wir Singen”” en er waren heel wat scholieren van de Gaußschule aanwezig om hun verdiende prijzen voor de deelname aan “Kunst im Rahmen” in ontvangst te nemen.

Een geslaagde dag, waarop tientallen leden van onze vereniging zich vermaakten. Meerdere leden zongen in het shantykoor, dat onderleiding staat van een Nederlander. De forellen werden door Nederlanders aan de man gebracht en ook de vrouw Antjes kwamen uit Nederland.

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch

Zomerfeest

10 augustus

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA

Personalia

Hier zijn berichten over
leden van de NTVS e.V. vermeld!
dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan