vrijdag 20 juli 2018

voorlichting belastingverdrag Duitsland Nederland

 

het programma:

UITREIKSTUK van de werkgroep BELASTINGEN


een uitleg over het hoe en waarom dit verdrag tot stand gekomen is


een uitleg over de wijzigingen van de Nederlandse belasting wetgeving
de mogelijkheid tot vragen stellen over dit deel

pauze;
een uitleg over de wijzigingen in de Duitse belasting wetgeving met ook hier
de mogelijkheid tot vragen stellen

Na de uitleg van het hoe en waarom van dit nieuwe verdrag begon Albert met de uitwerkingen in de Nederlandse belastingwetgeving.
het grootste effect voor ons; vanaf 2016 wordt de AOW uitkering in Duitsland belast!

Een geanimeerde discussie ontstond tijdens het vragen stellen, deze ging ook tijdens de pauze gewoon door.
Na de pauze ongeveer het gelijke beeld, de uitleg van Albert, aangevuld met voorbeelden door Frans Renzen en het discussie tijdens het vragen rondje.

zie ook het fotoboek

 

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
23 september

Braziliaans zomerfeest
4 augustus

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA