vrijdag 20 juli 2018

nieuwjaarsreceptie 2017

Zoals eigenlijk gebruikelijk waren onze leden ruim op tijd aanwezig, om 15.00 uur was "Klein Seedorf al voor meer dan de helft gevuld!

Toen Geke  haar eerste nieuwjaarstoespraak als onze voorzitter om 15.30 uur begon, kon er niet zo veel meer bij.

Zo'n 70 leden en genodigden kregen van Geke een terugblik over 2016, waarin zij in het kort de activiteiten memoreerde.

Ook de veranderingen in en rond het gebouw werden aangehaald, zoals isolatie onder de ramen en een vernieuwde entree.

In de planning staat o.a. nog het renoveren van het dak van de opslagcontainers. 

Bij het vooruitblikken werd het 10 jarig bestaan van de NTVS aangehaald, deze viering wordt samen met het Koningsfeest gevierd.

Ook een jubileum dat Geke na aan het hart ligt, is de avondvierdaagse, deze wordt het komende jaar voor de 50' keer in Zeven georganiseerd!!!

zie ook de foto's in het fotoboek en het stukje van de Zevener Zeitung

 

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
23 september

Braziliaans zomerfeest
4 augustus

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA