woensdag 20 juni 2018

Kerstdiner 2016

Alweer een jaar (bijna) voorbij en alweer de laatste activiteit van het jaar;

het KERSTDINER

Zoals de laatste jaren gebruikelijk werd het sluitstuk van 2016 weer bij het “Gasthaus Adebar” in Oldendorf gevierd.

Om kwart voor zeven begroette Geke van Nes als voorzitter van de vereniging de aanwezige leden in een feestelijk versierde zaal, waarna onder de zoete tonen van de muziek van Ulli Torspecken het diner begon.

Als kerstbezinning werd door Geke de geschiedenis van de zelfopoffering van de kaars voorgedragen, de kaars immers schenkt zijn licht maar vernietigd daardoor zichzelf.....

 

rond een uur of 11 kwam met het bedanken van het team van het "Gasthaus Adebar" een eind aan het diner waarna tot in de kleine uurtjes een gedanst kon worden.

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
23 september

Braziliaans zomerfeest
4 augustus

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA