woensdag 20 juni 2018

Sinterklaasbezoek in het clubgebouw

Na zijn lange reis uit Spanje en de intocht in Zeven vond Sinterklaas gelukkig toch even tijd om ook de kinderen in onze vereniging te bezoeken. Dertien kinderen kwamen met hun ouders, grootouders en zelfs met een overgrootmoeder naar ons clubgebouw in Seedorf om de goedheiligman en zijn hoofdpiet te begroeten.
Om de wachttijd te verkorten en te veraangenamen werd er door Geke en Wilma een leuk Sinterklaasverhaal verteld. Onder muzikale begeleiding van Kilian Tijink, Fokke Mulder en Peter Nijenhof werden uit volle borst Sinterklaasliedjes gezongen. Natuurlijk ontbrak ook de chocolademelk en de speculaas niet.
Ieder kind moest bij de Sint op het matje komen, maar gelukkig waren ze allemaal lief geweest zodat ze met een cadeautje en een zak met lekkers naar huis konden gaan. Het was weer een leuke en gezellig middag. Zie fotoboek

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
23 september

Braziliaans zomerfeest
4 augustus

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA