maandag 20 augustus 2018

bestuur NTVS e.V. gewijzigd

Met het overhandigen van een enorme hamer heeft Theo Vonk het "stokje" na 8 jaren voorzitterschap overgedragen aan Geke van Nes.

 Verder een strak geleide vergadering  waarbij tevens Henk Tijink werd herkozen als algemeen bestuurslid, belast met de werkgroep voor het barbeheer en het organiseren van de activiteiten  van onze verenging.

Echter doordat Geke een vacature achterliet heeft het bestuur Pieter Dotinga voorgedragen voor de functie vicevoorzitter en Wilma Sievert bereid gevonden de functie van secretaris over te nemen.
De vergadering heeft deze voorstellen overgenomen.

 

Na de vergadering werd Theo verrast met een fotopresentatie van evenementen van zijn totale bestuursperiode van 9 jaar.

De presentatie werd tevens vertoond tijdens het nuttigen van een uitstekend bord snert.

 Zie ook het artikel in de Zevener Zeitung van dinsdag 26 januari 2016

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
23 september

Bezichtiging
18 augustus 10.00 uur
Melkveebedrijf in Deinstedt
en tuin Jan Veldman

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA