woensdag 20 juni 2018

de Gordel van Smaragd

Doorgewandeld naar het terras kon men zich al snel in Indische sferen wanen, batikdoeken , tjitjaks, bloemen en veel plantengroen, een wajang schaduwspel en een Indisch muziek duo.

Zo rond 16.15 uur nam onze voorzitter Theo het woord om het "Indisch Zomerfeest"te openen en een ieder te bedanken die hun best hadden gedaan tijdens de voorbereiden voor dit feest.

Ook gaf hij het advies in ons gebouw te gaan kijken waar nog veel andere Indische spulletjes uitgestald waren.

Buiten naast het verenigingsgebouw was een heuse veldkeuken opgebouwd waar alras de heerlijkste geuren vandaan kwamen!

Om 18.00 uur werd een ieder uitgenodigd voor de uiteraard Indische maaltijd, die werkelijk overheerlijk was, echt was, want nadat een ieder vol zat waren de schalen leeg!!
Rond 19.30 uur begon de muziek, het "DUO TUNED" uit Weert, te spelen waarbij, ondanks de warmte, de dansvloer behoorlijk bezet raakte.

Met een onderbreking voor een hoe kan het ook anders, Indische stortbui, liep om 23.00 uur het feest tot een einde, en kunnen we terugkijken op een uitstekend INDISCH ZOMERFEEST.

met dank aan alle medewerkers!!

Het meest gedronken drankje?, WATER!!!!!!!!!!!!!!!!

zie ook het verslag van de Zevener Zeitung

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
23 september

Braziliaans zomerfeest
4 augustus

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA