dinsdag 07 februari 2023

PWA 12 februari 2011

De nu 25 jaar geleden gestarte traditie om één keer per jaar met z'n allen een Kohl- en Pinkeltour te lopen,
leeft nog steeds,
dus welke plek was beter om deze happening te beginnen dan het clubhuis van de Nederlandse Traditie Vereniging.

Vanaf 2 uur 's middags mocht koning Hans zijn onderdanen welkom heten. 'Klein Seedorf' was velen nog bekend als clubhuis van de tennisvereniging en ook de vroegere manege bracht veel herinneringen naar boven. Het 'tunneltje' onder de spoorbaan richting Godenstedt......... hoe vaak waren ze er onderdoor gelopen of gerend?
Herinneringen, herinneringen.......... maar allemaal prettige, gelukkig.

Om half zes verliet de groep het gastvrije 'Klein Seedorf' op weg naar het campingrestaurant Ostetal, waar de boerenkool maaltijd al stond te wachten.

 

 

 

 

De organisatie dankt het bestuur voor hun toestemming onze mensen in 'Klein Seedorf' te mogen ontvangen en Folkert Koolstra en Piet van Zeijl voor de hartelijke ontvangst en prima verzorging.

De hofstaat van oud-koning Hans laat groeten.

Welkom koning Joop!

ons "Griffioentje"

    2022-2


 

Volgende Activiteiten

Boerenkoolwandeling
26 februari 15.00 uur
Zum Hollengrund, Heeslingen

Brunch
19 maart

JAARPROGRAMMA

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan