vrijdag 04 december 2020

Koniginnedag 2010

Ook een beetje geschiedenis;
Het was vandaag ook het 30 jarig regeringsjubileum van onze vorstin, immers, 30 april 1980 tekende de toenmalige Konigin Juliana de akte van abdicatie waardoor KroonprinsesBeatrix,Koningin Beatrix werd! 

Voorzitter Theo luidde het gezellig samenzijn in met een kort woordje, de vlag werd gehesen en het Wilhelmus klonk. Daarna was de inwendige mens aan de beurt. Een oranjebittertje en een oranje gebakje, èrg lekker dit keer met mandarijntjes er op! Koffie en thee zoveel men wilde.

Het Shantykoor “Windjammer” , met daarin enkele leden van onze NTVS, gaf een uitgebreid staaltje van zijn kunnen en de Chinees uit Wilstedt een staaltje van zijn kookkunst in de vorm van een overheerlijk buffet.
Een veelgehoorde klacht: “waarom is mijn maag niet groter? Jammer, maar ik kàn niet meer”. Nou, dat zegt genoeg! De bezoekers, eigen leden, bezoek en gasten van buiten, waaronder Peer Gresel, een factotum uit de Seedorfer kazernegeschiedenis, vermaakten zich opperbest.
De foto's in het fotoboek geven dit ook weer. Hieruit blijkt dat deze invulling van de viering van Koninginnedag ver van huis wel goed is geweest. Er hoeven niet zo nodig allerlei spelletjes gespeeld te worden. Belangrijker is elkaar weer eens te zien en een beetje bij te praten. En daartoe leent Koninginnedag zich bij uitstek.

ons "Griffioentje"

 

 2020

Volgende Activiteiten

Alle activiteiten zijn opgeschort!

 

JAARPROGRAMMA

 

JAAR
PROGRAMMA
2020

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan