dinsdag 02 maart 2021

Boerenkoolwandeling van de NTVS

 


Ook voor niet geoefende lopers was de tocht uitstekend te doen, vooral ook door de veelvuldige korte pauzes tijdens welke rondgegaan werd met de nodige warmhoudertjes. 

Bij het Börde Heimathaus stond Loek Zwarts met koude en warme dranken en zoete en hartige snack.
Bij de start deelde woordvoerder Henk Tijink een 'quiz' uit, waarvan de oplossing de gemoederen aardig bezig hield.
Wie weet er nu dat het Duitse substrahieren in het Nederlands aftrekken is en abstrahieren optellen?En dat een duivenei gemiddeld 20 gram weegt en dat Artzt en Schiffahrt fout en Schlapphut goed geschreven is?
Dat de voorzitter van de tweede kamer mevrouw Verbeet is en de hoogste toren ter wereld in Dubai staat................... dat konden we weten, evenals het feit dat de hoofdstad van Letland Riga is,maar dat Lodewijk Napoleon van 1806 tot 1810 koning van Nederland was?
En dat de Sankt Vitikerk in Zeven in 1150 is gebouwd?
En zo waren er 15 vragen die de lopers moesten invullen. Je kon er niets mee winnen, maar een eervolle vermelding kregen de invullers met de meeste goede antwoorden t.w. Folkert Koolstra met in zijn kielzog Rini, Mimi en Ricky! Allemaal i-namen. Rini der Kinderen, Mimi van Swelm en Ricky Ebben, 't lijkt wel afgesproken werk. 

Aan de maaltijd zaten 39 NTVS-leden aan. De meesten genoten van de boerenkool, terwijl er ook leden waren die een Schnitzelplatte prefereerden en er werd zelfs een vegetarische maaltijd geserveerd.

Aan het einde van de maaltijd werden de scheidende majesteiten verzocht hun opvolgers de versierselen behorende bij hun functie om de nek te hangen.
Ricky Ebben decoreerde Edda Conrad met de Kohlketen en Aad Hoefakkers hing de zijne om de nek van John Schouw. Na het persoonlijk door het nieuwe koningspaar ingeschonken rondje konden de gasten naar huis gaan of nog wat blijven hangen.
Al met al was het een bijzonder geslaagde happening.
De organisatoren kunnen tevreden op de resultaten van hun voorbereidingen terugzien.

ons "Griffioentje"

 

 2020

Volgende Activiteiten

Alle activiteiten zijn opgeschort!

 

JAARPROGRAMMA

 

JAAR
PROGRAMMA
2020

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan