dinsdag 02 maart 2021

Terugblik ALV 2010

De oude en nieuwe voorzitter Theo Vonk opende de vergadering door in zijn terugblik een moment stil te staan bij het drama op Koninginnedag, waar een automobilist probeerde een aanslag op de Koninklijke familie te plegen.
Deze dag van samenhorigheid werd door deze gebeurtenis een drama, zo betoogde Theo.

Spoedig echter keerde de Hollandse humor terug.
Met een knipoog keek Henk Tijink van de activiteitencommissie terug op het afgelopen jaar, waaronder de "typische" Nederlandse Kohl- en Pinkeltocht voor de leden van de vereniging.

Folkert Koolstra berichtte van een wat groter aantal bezoekers aan het clubhuis 'Klein Seedorf', gelegen naast de kazerne Seedorf.

Met de nodige humor droeg Kim Feijt het financieel verslag voor. Het computerprogramma dat hij moest gebruiken nam hem zodanig in de maling, dat hij niet weer wilde kandideren, verklaarde hij.
Ondanks het feit dat de aanwezigen hem aanmoedigden toch maar aan te blijven als penningmeester omdat hij het zo leuk deed,liet Kim zich niet vermurwen en Joop Snellen werd als zijn opvolger gekozen.

Unaniem herkozen werden naast
Theo Vonk, ook de
vicevoorzitter Geke van Nes (in afwezigheid),
Folkert Koolstra verantwoordelijk voor bar- en clubhuisbeheer,
Pieter Dotinga verantwoordelijk voor communicatie en informatie en
Henk Tijink, verantwoordelijk voor Festiviteiten en Activiteiten.
De vacature van secretaris blijft vacant, de werkzaamheden worden door Geke van Nes i.s.m. Pieter Dotinga overgenomen.

ALV201002.JPG

Evenals vorig jaar zorgde het thema 'Verzekeringen tijdens activiteiten van de vereniging' weer voor de nodige discussies. Dit omdat Duitse en Nederlandse verzekeringen kennelijk danig van elkaar verschillen.

Geen meerderheid werd gevonden voor het voorstel de hoogte van het bedrag, waarover het bestuur alleen kan beslissen, te begrenzen.

Op de agenda van de volgende jaarvergadering zal de vraag geagendeerd worden of het bestuur én bloc gekozen zal worden
– zoals tot nu toe het geval en in de statuten aangegeven – om dan intern de functies te verdelen
óf dat ieder bestuurslid voor een bepaald ambt kandideert.

Ook in 2010 hebben de Hollanders een volle agenda. Op 6 maart bijvoorbeeld staat de kooltour op het programma
en op 13 juni een Shantyconcert van Nederlandse koren, een dagreis naar de Autostadt Wolfsburg in augustus en een bezoek aan de Fischmarkt in Hamburg op 19 september.

© dit artikel is overgenomen van de Zevener Zeitung en vertaald door C & I.

ons "Griffioentje"

 

 2020

Volgende Activiteiten

Alle activiteiten zijn opgeschort!

 

JAARPROGRAMMA

 

JAAR
PROGRAMMA
2020

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan