dinsdag 07 februari 2023

Nieuwjaars receptie 2010

Dames en heren, 

Namens het bestuur, de vrijwilligers, vrijwilligsters en al onze andere leden wil ik u van harte welkom heten op deze echt winterse dag. Ondanks de slechte rijomstandigheden ben ik toch positief verrast met de opkomst vandaag.

Ich begrüsse auch unsere Nachbarn aus Zeven und Selsingen, mit Name Hans Joachim Jaap und seine FrauKirstin, Reinhard Aufdemkamp mit seiner Frau: ein herzliches Wilkommen.

Vanaf deze plaats mag ik u allen een heel fijn, een heel gelukkig en met name een heel gezond 2010 toewensen.
 
 Ook voor onze militairen, de basis van ons bestaan, die zijn uitgezonden of dit jaar misschien nog worden uitgezonden, wens ik een goede missie maar vooral gezond weer thuis. Vanaf deze plaats wens ik met name John Schouw en Henk Marsman ook een heel gezond en gelukkig 2010 en spreek ik de hoop uit dat ze binnen 3 weken een heel goede thuisreis mogen hebben.
 
Een nieuwjaarsreceptie is altijd een uistekend moment om met respect terug te blikken op het voorgaande jaar en om heel voorzichtig in het nieuwe jaar te kijken.
Bij alle hoogtepunten die de vereniging het afgelopen jaar kende, waren er jammer genoeg ook dit jaar weer dieptepunten.
Niet alleen bij de NTVS maar zeer zeker bij die families, die hun dierbaren verloren in 2009.
De heren Wil Mols en Jack van Namen zijn in het afgelopen jaar overleden.
 
Laten we een ogenblik stilstaan om deze mensen te gedenken en om hun families te steunen.
 
*************
 
Ook hebben het afgelopen jaar door diverse redenen: verhuizing, geen tijd of dat men geen gebruik wil of kon maken van de mogelijkheden die de vereniging biedt, enkele leden hun lidmaatschap opgezegd.
Aan de andere kant hebben we net als in 2008, of aangestoken door het enthousiasme van andere leden of door werving ook nieuwe leden mogen begroeten.

Verder hebben we de mooie tradities in stand kunnen houden zoals:
Kohl en Pinkel tour, Koninginnedag, dodenherdenking, deelname aan de vierdaagse te Zeven, Sinterklaas en als klap op de vuurpijl het kerstdiner. Dat het midzomer feest niet het aantal leden trok wat we graag hadden gezien, had misschien mede de oorzaak van het tijdstip (midden juli) en de locatie (Farven).
 
We staan nu aan het begin van 2010 en zijn de traditionele feesten inmiddels ingepland.
Derhalve wil ik vermelden dat u zaterdag 6 februari niet moet vergeten, wanneer we weer in het ons vertrouwde Holland Huis onze algemene ledenvergadering houden. Aanvang 10.30 en de koffie staat vanaf 10.00 uur klaar. Na afloop zal er snert, uiteraard met veel worst, roggebrood en spek worden geserveerd.
De uitnodiging voor deze algemene ledenvergadering zal deze week in uw brievenbus vallen.
 
Ook vandaag is weer zo'n traditie die we graag in stand willen houden. Even de tijd nemen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar en even bij te kletsen over alles en niets.Ik hoop ook dat de oliebollen die door onze vrijwilligers Trudy, Hendrie, Elfriede en Folkert zijn gebakken u moge smaken.

Als laatste spreek ik toch de wens uit dat u tijd voor elkaar en voor de andere medemens blijft houden.Zoals u ongetwijfeld weet en wat nog belangrijker is, dat u dit ongetwijfeld voelt, is dat de wereld verhard. De wereld wordt steeds harder en egoïstischer. Mensen hebben steeds minder tijd voor een ander en hierdoor lopen mensen de kans te vereenzamen.
 
Onze vereniging telt veel oudere Nederlanders die hier wonen en zijn er ook oudere Nederlanders die geen lid zijn, die hier wonen. Tevens wordt men minder mobiel en dan komt en/of gaat men minder snel ergens naar toe.
Daarom doet het me zeer veel deugd u te kunnen vertellen dat vanuit de dames groep de Rode Hoed gestart is met het bezoeken van een aantal van deze mensen die daar behoefte aan hebben of die dit zeer op prijs stellen.
Geke van Nes en Mimi van Swelm zijn hiervan de initiatiefneemsters. Een geweldig initiatief die natuurlijk gesteund wordt door de vereniging en indien u hier ook graag aan zou willen deelnemen, ik zou zeggen neem contact op met Geke en/of Mimmi, zowel om mee op bezoek te gaan dan wel bezoek te ontvangen.
Het bezoek van deze misschien wat eenzamere mensen is een kleine moeite, maar beseft u heel goed dat het een enorm groot gebaar is voor die mensen.
 
Dan wil ik nu een toast uitbrengen op het jaar 2010 en hopen dat we elkaar nog maar vaak mogen treffen in ons eigen "Klein Seedorf".
 
Theo Vonk

ons "Griffioentje"

    2022-2


 

Volgende Activiteiten

Boerenkoolwandeling
26 februari 15.00 uur
Zum Hollengrund, Heeslingen

Brunch
19 maart

JAARPROGRAMMA

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan