maandag 22 april 2024

Kerstdiner 2009

Voorzitter Theo Vonk heette de gasten van harte welkom en gaf al gauw de microfoon door aan de heer Tim Ludwig, de nieuwe jonge chef van het huis. Hij begroette zijn gasten in een schattig klinkend Nederlands, hetgeen door de aanwezigen met een bijzonder hartelijk applaus beloond werd.
 
Evenals in de voorgaande jaren werd het 5-gangen menu geserveerd door een twintigtal jonge hofmeesters van het GHG. Alle gerechten waren prachtig gedecoreerd en een lust voor het oog en een streling voor de tong. Het personeel deed zijn best het de gasten naar de zin te maken en slaagde daar uitstekend in. Je kon merken dat ze plezier hadden aan hun werk. Na het kopje koffie toe stond voor iedereen vast: ze hebben het weer fantastisch gedaan.

Tussen de gangen door nam voorzitter Theo nogmaals het woord, ditmaal om een kerstverhaal voor te lezen. Een mooi verhaal dat gaat over een boer, een gevonden klok en een gelukkige dorpsbevolking totdat............. maar dat kunt u lezen in het verhaal, dat als extra artikel op de site staat.

Na het diner richtte Theo het woord tot het personeel van het GHG, bestaande uit 11 koks en 20 hofmeesters. Hij bedankte hen voor het voortreffelijke diner en overhandigde een presentje voor het hele team, hetgeen begeleid werd door een hartelijk applaus van de gasten.


Ook dit jaar lag de muzikale omlijsting van de avond in handen van Ulli Torspecken. Zeer decent bespeelde hij op de achtergrond zijn electronische piano.

Na het diner werd, in een andere ruimte, verder gevierd. Hier werd de muziek wat vlotter en de sfeer wat losser. Er werd nog wat gedanst, gedronken en gepraat, totdat het feest om een uur of één langzaamaan ten einde liep.

Alles bij elkaar was het weer een fijne avond
en dat is voor een groot deel te danken aan
Lies Dotinga, die enorm veel werk aan de
organisatie heeft gehad. Complimenten Lies!

ons "Griffioentje"

    2024-I
    foto's 2023  

 

Volgende Activiteiten

27 april
Koningsdag

4 mei
Dodenherdenking
Lagerkirke Sandbostel

18 juni:
Uitstapje Medemfahrt
opgave vóór 17 mei!!!

JAARPROGRAMMA

Personalia

Hier zijn berichten over leden van de NTVS e.V. vermeld!
Dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan