woensdag 22 maart 2023

Albert Lohof leest voor

 
Op donderdag 23 februari 2012 hebben de dames van de Rode Hoed onder het genot van een kopje koffie/thee en een overheerlijke zelf gebakken boterkoek van Roelie geluisterd naar Albert Lohof.
Hij las vanochtend voor uit zijn laatste werk "Het verloren dorp".

 

Lees meer: Albert Lohof leest voor

de Rode Hoed bezoekt "das Frauencafe"

Tijdens het zeer interessante bezoek aan het Frauencafe in het Jugendzentrum in Zeven, dronken we koffie met dames, die net als wij, niet in hun Heimat leven.
Een aantal waren naar Duitsland gekomen vanwege de liefde, andere waren verdreven van huis en haard, of had hun familie in het verre verleden een Duits paspoort.

Maar of ze uit Thailand, Kirgistan, Kosovo of Zweden kwamen of een Koerdische achtergrond hadden, een ieder had zijn eigen unieke verhaal...

 

Adventversieringen

De laatste donderdag van de maand november was het vol en heel gezellig in het clubgebouw.
Na koffie, thee en heerlijk gebak (bedankt dames) deden 14 dames hun best iets bijzonders voor kerstmis te maken.  

 

Er werd gesnuffeld bij de prachtige kerstspullen en kaarten, die José en Miriam meegebracht hadden.

De kaarsen van Elisabeth deden het clubgebouw heerlijk ruiken en onderleiding van Helga maakten we een schitterende tafeldekoratie.


Bepakt en gezakt gingen allen tevreden huiswaarts.

Jaarlijks kerstontbijt van de Rode Hoed

 

Het is al weer langer dan 10 jaar geleden dat een aantal dames een soort gespreksgroep begon, waaraan belangstellende vrouwen van militairen en burgers deel konden nemen. Het bleek dat er wel behoefte was aan zo'n 'debating club' voor vrouwen en al gauw kreeg deze groep de naam 'de 45+ dames'. Tien jaar geleden ontstond het idee in de kerstperiode ergens met elkaar te gaan ontbijten en die traditie is tot op heden voortgezet.

Lees meer: Jaarlijks kerstontbijt van de Rode Hoed

Stade, bezoek aan het crematorium

9 dames van "de Rode Hoed", hebben een bezoek gebracht aan het crematorium in Stade.
We kregen een uitgebreide uitleg hoe men in Stade werkt.
Een rondgang, ook in de technische ruimtes, gaf ons een goede indruk van de gang van zaken.
 
Tevens werd er uitgebreid gesproken over de verschillen die er zijn bij een crematie in Nederland en Duitsland.

JAARPROGRAMMA