maandag 21 januari 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Surprised Door een fout in onze software is de nummering van de agenda in de uitnodiging helaas niet correct. Hier kunt u de gecorrigeerde uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 26-01-2019 downloaden.

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch

Algemene Ledenvergadering
26 januari 2019

Voorlichting reanimatie
9 februari

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA