zondag 24 juni 2018

Koningsfeest

Traditiegetrouw organiseren wij op 30 april 2018 weer een feest ter gelegenheid van de verjaardag van 

Zijne Majesteit Koning Willem Alexander

U bent van harte welkom.

Programma:
16.00 uur                     vlag hijsen
16.15 uur                     koffie met oranjegebak
                                   heildronk met oranjebitter
18.00 uur                     aanvang maaltijd (BBQ)

De kosten voor het koningsfeest bedragen voor onze leden € 10,00 p.p., introducés betalen € 20,00 p.p. Kinderen eten gratis mee. Aanmelden kunt u zich door het bedrag voor 20 april 2018 over te maken op de bankrekening van de NTVS e.V. onder vermelding van “KONINGSDAG".

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
23 september

Braziliaans zomerfeest
4 augustus

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA