woensdag 17 oktober 2018

Koningsfeest

Traditiegetrouw organiseren wij op 30 april 2018 weer een feest ter gelegenheid van de verjaardag van 

Zijne Majesteit Koning Willem Alexander

U bent van harte welkom.

Programma:
16.00 uur                     vlag hijsen
16.15 uur                     koffie met oranjegebak
                                   heildronk met oranjebitter
18.00 uur                     aanvang maaltijd (BBQ)

De kosten voor het koningsfeest bedragen voor onze leden € 10,00 p.p., introducés betalen € 20,00 p.p. Kinderen eten gratis mee. Aanmelden kunt u zich door het bedrag voor 20 april 2018 over te maken op de bankrekening van de NTVS e.V. onder vermelding van “KONINGSDAG".

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
21 oktober

Mosselen- en bokbieravond
10 November

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA