vrijdag 23 februari 2018

Kegelen

Zoals bekend is de "oude" officiersmess, nu "Dropzone" genoemd, door de Bundeswehr ingrijpend gerenoveerd. Een van de delen die onderhanden genomen zijn, is de kegelbaan in de kelder.
Op woensdag 28-02-2018 wordt deze baan feestelijk ingewijd.
Hierbij wordt de eerste bal door een van onze oudste leden en tevens een van de eerste bewoners van de kazerne, mevr. Eef de Vries, gegooid!
E.e.a. wordt gevolgd door een (vriendschappelijk) wedstrijdje Duitsland - Nederland.
Op verzoek van het Kaserne commando dat 1 team van 5 personen afvaardigt, worden 2 teams à 5 personen van onze vereniging uitgenodigd partij te bieden. Hierna wordt afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd. (op eigen kosten!)

Aanmelding is niet meer mogelijk daar het maximale aantal deelnemers bereikt is.

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
11 maart

Kegelen in "Dropzone"
28 februari, start 10.30 uur

Boerenkoolwandeling
Zaterdag 3 maart 2018, start 15.00 uur
in Sandbostel

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA

de Nederlandse Vereniging

Met deze site proberen we Nederlanders in het buitenland en Nederlandse verenigingen met elkaar te verbinden door ze een centraal platform met allerhande informatie vanuit alle hoeken van de wereld te geven. Nederlandse verenigingen publiceren hun activiteiten in de agenda en doen er verslag van; Nederlandse emigranten & expats bloggen over hun ervaringen; en de redactie in Nederland publiceert relevant nieuws.