vrijdag 23 februari 2018

Algemene ledenvergadering 2018

Het was de laatste algemene ledenvergadering onder leiding van voorzitter Geke van Nes. Zoals bekend trad zij voortijdig af wegens verhuizing naar Nederland.
In haar toespraak begroette zij 63 leden en bedankte zich bij alle vrijwilligers voor hun hulp in het afgelopen jaar. In haar terugblik over 2017 stelde zij vast dat verschillende projecten rondom het clubgebouw met succes werden afgesloten. In financieel opzicht is de vereniging gezond. Het ledenaantal bleef constant en telt zelfs 12 kinderen.
Met de verschillende activiteiten zoals feesten, brunches, wandelingen maar ook herdenkingen biedt de vereniging voor elk wat wils, wat ook aan het bezoekersaantal afgelezen kan worden. Door de nieuwe werkgroep "belasting" werden vele leden met hun belastingaangifte in Duitsland geholpen. De werkgroep "zorg en aandacht" staat de leden bij behoefte ter beschikking. In het afgelopen jaar informeerde deze groep over het erfrecht in Duitsland en in dit jaar staat een presentatie over reanimate en de bediening van een defibrillator op hun programma.
Vele activiteiten van Nederlandse oorsprong zoals b.v. het matjesfeest, de avondvierdaagse en het sinterklaasbezoek werden door de vereniging ondersteund.
Probleemloos konden de vacante functies in het bestuur opnieuw worden bezet. Tijdens de verkiezingen werden met grote meerderheid Henk Tijink als voorzitter voor 1 jaar gekozen, Albert de Geus als penningmeester voor drie jaar en Adri Donders als algemeen bestuurslid voor 1 jaar.
Met de traditionele erwtensoep werd de vergadering beëindigd.
Voor alle verslagen zie het hoofdstuk : statuten/algemene-leden-vergadering. Voor foto's zie het fotoboek.

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
11 maart

Kegelen in "Dropzone"
28 februari, start 10.30 uur

Boerenkoolwandeling
Zaterdag 3 maart 2018, start 15.00 uur
in Sandbostel

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA

de Nederlandse Vereniging

Met deze site proberen we Nederlanders in het buitenland en Nederlandse verenigingen met elkaar te verbinden door ze een centraal platform met allerhande informatie vanuit alle hoeken van de wereld te geven. Nederlandse verenigingen publiceren hun activiteiten in de agenda en doen er verslag van; Nederlandse emigranten & expats bloggen over hun ervaringen; en de redactie in Nederland publiceert relevant nieuws.