zondag 18 maart 2018

Nieuwjaarsreceptie 2018

Tradities versterken de identiteit van een vereniging en geven een gevoel van eenheid.
Traditioneel vindt op de eerste zondag in het nieuwe jaar onze nieuwjaarsreceptie plaats. Rond 65 leden kwamen naar het goed verwarmde clubgebouw in Seedorf om elkaar het beste te wensen en gezellig even met elkaar te babbelen.

Onze voorzitter Geke van Nes begroette alle aanwezigen, o.a. ook de burgermeester van Selsingen Aufdemkamp met echtgenote, de kazernekommandant Schweda met echtgenote en een vertegenwoordiger van de Zevener Zeitung.

Na een terugblik op alle activiteiten in het afgelopen jaar, waarin we een zeer gevarieerd programma hadden met als hoogtepunt het tienjarig bestaan van de vereniging, richtte Geke haar blik op het voor ons liggende jaar. Zojuist had ze de toezegging gekregen dat in de komende week een verwarming in het gebouw zal worden geplaatst. Verder maakte Geke op de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering attent, waarin o.a. vermeld staat dat er een nieuwe voorzitter gekozen moet worden i.v.m. haar verhuizing naar Nederland. Met een dankjewel aan alle vrijwilligers zonder die het werk in de vereniging niet mogelijk is, bracht Geke een toost op het nieuwe jaar uit.

Onder het genot van lekkere Nederlandse specialiteiten zoals bitterballen en vlammetjes werd er nog gezellig verder gebabbeld. Zie ook fotoboek.

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
2 april

Koningsdag
30 april

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA

de Nederlandse Vereniging

Met deze site proberen we Nederlanders in het buitenland en Nederlandse verenigingen met elkaar te verbinden door ze een centraal platform met allerhande informatie vanuit alle hoeken van de wereld te geven. Nederlandse verenigingen publiceren hun activiteiten in de agenda en doen er verslag van; Nederlandse emigranten & expats bloggen over hun ervaringen; en de redactie in Nederland publiceert relevant nieuws.