zondag 18 maart 2018

Voorlichting over erfrecht

Het was druk op deze zatermorgen 18 november in het clubhuis. Ruim 30 mensen waren gekomen om naar de voorlichting van Ben van der Linden over het Europese en Duitse erfrecht te luisteren.

Hij maakte duidelijk dat er wel degelijk verschil is tussen het Nederlandse en het Duitse erfrecht en informeerde over de voor- en nadelen van wel of geen testament. Dat een Nederlands testament door een erkende vertaler pas geldig wordt in Duitsland en ook een handgeschreven testament  hier aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, was velen zo niet bekend. Het een en ander kon Ben aan hand van gevallen die hij persoonlijk kende, toelichten en de talrijke vragen beantwoorden. Het was een hele informatieve ochtend.
De informatie over deze voorlichting vind u hier. Voor meer foto's zie fotoboek.

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
2 april

Koningsdag
30 april

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA

de Nederlandse Vereniging

Met deze site proberen we Nederlanders in het buitenland en Nederlandse verenigingen met elkaar te verbinden door ze een centraal platform met allerhande informatie vanuit alle hoeken van de wereld te geven. Nederlandse verenigingen publiceren hun activiteiten in de agenda en doen er verslag van; Nederlandse emigranten & expats bloggen over hun ervaringen; en de redactie in Nederland publiceert relevant nieuws.