zondag 22 april 2018

Werkzaamheden rondom het clubgebouw

De laatste weken is er rondom het clubhuis veel zwaar werk verzet. De toegang tot het gebouw werd opnieuw aangelegd en daardoor nu ook voor mensen met een rollator goed te bereiken. Een leuk boompje werd door een tuinliefhebber geplant en in het voorjaar zal de bloembak beplant worden.
Ook de containers ondergingen een vernieuwing. Door lekkage was het noodzakelijk geworden, deze van een dak te voorzien. Er zijn nog een paar afsluitende werkzaamheden nodig, maar het ziet er allemaal al goed uit.

Helpers, hartelijk dank voor jullie inzet. Het heeft menig zweetdruppeltje gekost en ook het werk in de ijzige kou was niet zo leuk, maar op het resultaat kunnen we trots zijn!

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
Moederdag 13 mei

Koningsdag
30 april

Dodenherdenking
4 mei te Sandbostel, 19.45 uur

Dauwtrappen
10 mei, 6.00 uur

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA

de Nederlandse Vereniging