zaterdag 20 januari 2018

bestuur NTVS e.V. gewijzigd

Met het overhandigen van een enorme hamer heeft Theo Vonk het "stokje" na 8 jaren voorzitterschap overgedragen aan Geke van Nes.

 Verder een strak geleide vergadering  waarbij tevens Henk Tijink werd herkozen als algemeen bestuurslid, belast met de werkgroep voor het barbeheer en het organiseren van de activiteiten  van onze verenging.

Echter doordat Geke een vacature achterliet heeft het bestuur Pieter Dotinga voorgedragen voor de functie vicevoorzitter en Wilma Sievert bereid gevonden de functie van secretaris over te nemen.
De vergadering heeft deze voorstellen overgenomen.

 

Na de vergadering werd Theo verrast met een fotopresentatie van evenementen van zijn totale bestuursperiode van 9 jaar.

De presentatie werd tevens vertoond tijdens het nuttigen van een uitstekend bord snert.

 Zie ook het artikel in de Zevener Zeitung van dinsdag 26 januari 2016

Griffioentje

Volgende Activiteiten

Brunch

 

Algemene ledenvergadering
Zaterdag 27 januari 2018, begin 10.00 uur
in het Mehrgenerationshaus (Holland Huis), Zeven

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA

de Nederlandse Vereniging

Met deze site proberen we Nederlanders in het buitenland en Nederlandse verenigingen met elkaar te verbinden door ze een centraal platform met allerhande informatie vanuit alle hoeken van de wereld te geven. Nederlandse verenigingen publiceren hun activiteiten in de agenda en doen er verslag van; Nederlandse emigranten & expats bloggen over hun ervaringen; en de redactie in Nederland publiceert relevant nieuws.