zondag 18 maart 2018

Koninginnedag 2009

Een prachtige dag met een zwarte randZoals bijna gebruikelijk hadden we weer prachtig weer met de Koninginnedagviering in Seedorf. Maar.....  ..........enkele uren voordat wij als NTVS met onze Koninginnedagviering zouden beginnen bereikten ook ons de berichten uit Nederland en in het bijzonder uit Apeldoorn. Het bestuur heeft, na overleg, besloten de activiteiten, zij het versoberd, door te laten gaan. D.w.z.: Om 16.00 uur een welkomstwoord van de voorzitter met een uitleg wat de bedoeling van deze dag wordt.

  1. Vlaghijsen zonder oranje wimpel,
  2. Gevolgd door het zingen van het Wilhelmus, waarna de vlag halfstok werd gehesen.
  3. Het Shantykoor, dat uitgenodigd was om enkele nummers ten gehore te brengen, is afgebeld.
  4. Tevens is de muziek uitgezet.
  5. Om 17.00 uur beginnen met de BBQ waarna om 21.00 de avond gesloten zou worden.

Tevens kon een ieder die zich hier niet in kon vinden zich afmelden bij de penningmeester waarbij de bijdrage gerestitueerd zou worden. Om 16.30 uur heeft de voorzitter Theo Vonk het programma van de komende maand ter herinnering aangehaald waarbij tevens de vlag van de vereniging is onthuld (zie fotoboek). Totaal hebben 84 mensen aan de Koninginnedag viering deelgenomen waarbij 4 nieuwe leden zich aangemeld hebben.

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
2 april

Koningsdag
30 april

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA

de Nederlandse Vereniging

Met deze site proberen we Nederlanders in het buitenland en Nederlandse verenigingen met elkaar te verbinden door ze een centraal platform met allerhande informatie vanuit alle hoeken van de wereld te geven. Nederlandse verenigingen publiceren hun activiteiten in de agenda en doen er verslag van; Nederlandse emigranten & expats bloggen over hun ervaringen; en de redactie in Nederland publiceert relevant nieuws.